Plazma léčí

Darováním krevní plazmy pomáháte zachránit nebo vylepšit lidské životy. Plazma je totiž základní surovinou pro výrobu léků, které nejde vyrobit jinak.

Rezervovat termín
Plazma léčí
Staňte se dárcem plazmy ještě dnes
Imunoglobuliny

Imunoglobuliny jsou částí skupiny Globulinů. Jedná se o protilátky, které jsou důležité pro imunitní systém – obranyschopnost organismu. Když je jich nedostatek, imunitní systém je oslabený a náchylný k infekcím. Nedostatek vlastních látek lze nahradit protilátkami získaným z dárcovské plazmy.

Imunoglobuliny z plazmy se podávají třeba pacientům:

 • s primárním imunodeficitem, t.j. vrozené onemocnění imunitního systému
 • s některými onkologickými (nádorovými) nemocemi
 • s některými nemocemi krve (například leukémie), u transplantací kostní dřeně
 • s některými autoimunními nemocemi v rámci imunomodulační léčby

Imunoglobuliny lze podávat ve formě roztoku přímo do žíly pacienta infuzí. Některé přípravky je možné podat i pod kůži.

Lidský albumin

Lidský albumin je nejhojnější bílkovina (protein) přítomná v lidské plazmě, představuje zhruba 50 až 60 % všech proteinů, které se v plazmě nacházejí. Udržuje takzvaný osmotický tlak, díky kterému plazma zůstává v cévách a neuniká do mezibuněčného prostoru. Albumin v lidské plazmě slouží jako univerzální transportér látek špatně rozpustných ve vodě. Například některých hormonů, enzymů, mastných kyselin nebo léků.

Používá se:

 • u nemocných se sníženou hladinou albuminu v plazmě
 • při léčbě hypovolemických stavů: šok, substituce objemu
 • při ztrátě plazmy nebo albuminu před, během a po operaci
 • u popálenin
 • u onemocnění jater, ledvin, trávícího traktu
 • u hemolytické nemoci novorozenců
 • při edému mozku, při toxickém šoku
 • po velkých operacích

Srážlivé faktory

Srážlivé faktory působí jako enzymy. Spouštějí nebo urychlují proces srážení krve. Jejich absence vede ke zvýšené krvácivosti. Některé srážlivé faktory jde získat z lidské plazmy, například faktory VIII a IX, jejichž nedostatek vede k onemocnění zvanému hemofilie.

Faktor VIII

Koncentrát lidského koagulačního faktoru VIII je prášek pro přípravu injekčního roztoku. Používá se u následujících nemocí:

 • profylaxe a léčba krvácení u hemofilie typu A
 • u pacientů se získaným deficitem koagulačního faktoru VIII

Faktor IX

Koncentrát lidského koagulačního faktoru IX je prášek pro přípravu injekčního roztoku. Používá se u následujících nemocí:

 • profylaxe a léčba krvácení u hemofilie typu B
 • u pacientů s jinými nemocemi spojenými s deficitem koagulačního faktoru IX

Lidský protrombinový komplex (lidské koagulační faktory II, VII, IX, X, protein C, protein S)

 • léčba nebo prevence krvácení po chirurgickém zákroku u pacientů se získaným nedostatkem faktorů II, VII, IX, X způsobených perorálními antikoagulancii, těžkým onemocněním jater, deficitem vitamínu K
 • léčba nebo prevence krvácení u pacientů s vrozeným nedostatkem faktorů II, VII, IX, X, pokud nejsou k dispozici jejich koncentráty